قران و هدیه های آسمانی

وبلاگی آموزشی برای استفاده ی آموزگاران دوره ابتدایی

هدیه های آسمان کلاس ششم

نکاتی پیرامون هدیه های آسمان کلاس ششم

هر درس هدیه های آسمان اجزايي دارد كه به صورت خلاصه به آن ها اشاره مي شود. تفصيل مطالب را در كتاب راهنماي معلّم مطالعه نماييد.

عنوان درس: عنوان به صورت مستقيم يا غيرمستقيم، گوياي چكيده و محتواي اصلي درس است و با ايجاد حسّ كنجكاوي در دانش آموزان، در جهت انگيزش آن ها به موضوع درس به كار مي آيد.

وروديه: اين بخش كه در بيش تر دروس و در آغاز درس قرار گرفته است، به منزله ي ايجاد آمادگي و انگيزه براي ورود به درس مي باشد. همچنين در پاره اي از دروس، وروديه نقش ارزشيابي تشخيصي از ميزان پيش دانسته هاي دانش آموزان در ارتباط با هدف درس را ايفا مي نمايد.

متن و بدنه درس: مفاهيم و اهداف اصلي درس، در اين بخش بيان مي شود.

بيش تر بدانيم: اين بخش در راستاي تقويت و تكميل مفاهيم اصلي درس، در برخي دروس قرار داده شده است. لازم به ذكر است مطالب اين بخش جهت افزايش اطّلاعات دانش آموز بوده و مورد ارزشيابي قرار نمي گيرد.

ببين و بگو: اين بخش با انجام يك فعّاليّت عيني و ملموس از سوي دانش آموزان، موجب تثبيت مفاهيم درس وتعميق يادگيري مي شود.

فكر كن و بگو: اين فعّاليّت به منظور تمرين فرايند تفكّر منطقي پيش بيني شده و دانش آموزان آن را به صورت فردي انجام مي دهند.

گفت وگو كنيد: با هدايت و نظارت همكاران، دانش آموزان به سؤالات مطرح شده در اين بخش پاسخ مي دهند ومعلّم جمع بندي مي كند. دانش آموز در اين قسمت با نظارت معلّم آموخته هاي ديني خود را در جمع دانش آموزان كلاس تأييد نموده و آمادگي بروز رفتار ديني براي وي حاصل مي گردد.

همراه با خانواده: اين قسمت با هدف بسط يادگيري و تقويّت نگرش دانش آموز به مفاهيم ديني در ميان اعضاي خانواده، براي بروز رفتار ديني وي قرار داده شده است.

اجراي نمايش: محتواي برخي دروس به صورت نمايش در كلاس اجرا مي شود. جهت جذاب سازي كلاس، همكاران مي توانند امكانات لازم براي نمايش را در كلاس تدارك نمايند. اين بخش با قرار دادن دانش آموزان در موقعيّتي فرضي، فرصتي براي تمرين عملي مفاهيم فراهم مي كند.

تحقيق كنيد: اين بخش توسط دانش آموزان در خارج از فضاي كلاس صورت مي پذيرد. هدف اين بخش تقويّت رويكرد پژوهش محور در فرايند آموزش و تعميق آموخته هاي دانش آموزان است.

خاطره گويي: دانش آموز در اين بخش ميان هدف درس و زندگي روزمره ي خود ارتباط برقرار مي كند.

كامل كنيد: اين بخش با برقراري ارتباط ميان مفاهيم درس، به تثبيت اهداف كمك مي كند


+ نوشته شده درجمعه بیست و یکم مهر ۱۳۹۱ساعت ۲۱:۴۷ بعد از ظهرتوسط جهانگیر زر |

کلیه ی حقوق مادی و معنوی وبلاگ mahdi87